FAQ Cloud opslag

De inloggegevens kan je terugvinden op jouw persoonlijke website https://mijn.libertyxs.nl. Onder het knopje Cloud opslag kan een nieuw wachtwoord opgevraagd worden.
Retentietijd is de tijd dat alle verschillende versies van bestandsaanpassingen worden bewaard.

Dus bijvoorbeeld, je schrijft vandaag een halve brief. Die sla je op en morgen ga je verder en sla je hem weer op. Dan zijn er 2 versies gebackuped.
Heb je de text van de eerste dag op de tweede dag aangepast dan heb je in de backup van de eerste versie de mogelijkheid om de gegevens terug te zoeken.

Op mijn.libertyxs.nl kunt u aangeven hoe u wenst te betalen. Er zijn 2 opties.

Optie 1. Liberty XS incasserd. Mocht deze incasso niet lukken dan krijg u een email met een verzoek om deze te betalen, hiervoor heeft u 14 dagen. Betaald u niet dan volgt er per mail een aanmaning en heeft u 7 dagen om te betalen. Blijft de betaling uit dan wordt de dienst stopgezet en zullen wij de vordering uit handen geven.

Optie 2. U maakt de rekening over aan Liberty XS, vanvoor krijgt een email met een verzoek om deze binnen 14 dagen te betalen. Als 3 dagen na het verstrijken van deze termijn het geld niet op de rekening van Liberty XS staan dan zullen wij alsnog te incasseren. Mocht deze incasso niet lukken dan krijg u een email met een aanmaning en heeft u 7 dagen om te betalen. Blijft de betaling uit dan wordt de dienst stopgezet en zullen wij de vordering uit handen geven.

Copyright © 2014 - 2019 Liberty XS.