Voorwaarden Cloud opslag

Versie 1.00, 1 december 2015

 1. Algemeen

  1. Deze voorwaarden voor cloudopslag zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Liberty XS B.V. en zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveranties van alle cloudopslag producten.
 2. Contractsduur

  1. De cloud dienst betreft een maandabonnement mits anders vermeld.
  2. De opzegtermijn is 1 maand plus de lopende maand.
  3. Diensten zijn op maandbasis aan te passen. Ook de lopende maand kan aangepast worden, dit gebeurd dan per de eerste dag van de lopende maand.
 3. SLA

  1. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Cliënt zal leverancier steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met buiten beschouwing lating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud of service alsmede met omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Copyright © 2014 - 2019 Liberty XS.