Disclaimer

Hoewel de informatie op de website, mobiele site of in de app met uiterste zorg is samengesteld en Liberty XS B.V. deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten aan worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Liberty XS B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkoming(en) in de website, mobiele site of app. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Bovenstaande is ook van toepassing op berichten die Liberty XS B.V. plaatst op online kanalen zoals het mijn.libertyxs.nl, Twitter, Facebook en overige social media. Wij streven er naar om ook via deze kanalen altijd actuele, volledige een nauwkeurige informatie te delen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, mobiele site of app komen toe aan Liberty XS B.V. of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Liberty XS B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de teksten, afbeeldingen of hyperlinks die door derden zijn geplaatst op de website, mobiele site of in de app.

Copyright © 2014 - 2019 Liberty XS.